Počátky SEO: Jak to všechno začalo

Málokterý marketingový kanál se vyvíjí tak rychle a převratně jako SEO (Search Engine Optimization) neboli optimalizace pro vyhledávače. V počátcích SEO někteří používali nekalé techniky, protože jejich hlavním zájmem bylo dostat weby na přední pozice ve výsledcích vyhledávání. Například stačilo zaplnit metaznačky a obsah webových stránek klíčovými slovy. Dnes se tomu říká keyword stuffing („tapetování“ klíčovými slovy). Další velmi zneužívanou technikou byly v rámci linkbuildingu spamové odkazy a odkazy z nekvalitních webů.

Hledání správného pojmenování

Historie SEO začala v polovině 90. let 20. století.  Pro pojmenování této činnosti se původně používaly termíny, v nichž se kladl důraz na umístění ve výsledcích vyhledávání:  search engine placement, search engine positioning, search engine ranking . Nakonec se ujalo označení  search engine optimization . Do češtiny se překládá jako „ optimalizace pro vyhledávače “, ale toto označení považují mnozí za chybné nebo zavádějící. V rozhovoru z roku 2009 Marek Prokop říká, že on sám by zvolil označení „ optimalizace nalezitelnosti na internetu “.

Kdo začal používat termín SEO?

Podle  Boba Heymana , spoluzakladatele internetové marketingové agentury Cybernautics, přispěl ke vzniku nového odvětví naštvaný manažer americké rockové kapely  Jefferson Starship . Ten se nemohl smířit s tím, že její oficiální web, který jim vytvořila právě zmíněná agentura, se v té době zobrazoval ve vyhledávači AltaVista až někde na 4. stránce.

Webdesigneři z Cybernautics sice odvedli dobrou práci, jenže slovní spojení „Jefferson Starship" se na stránce neobjevovalo tak často, jako na fanouškovských stránkách této kapely. Bob Heyman jim proto nařídil, aby se název „Jefferson Starship"na stránce vyskytoval nkoilkrát a byl napsán drobným černým písmem na černém pozadí. Web se zanedlouho dostal na ve vyhledávání na přední místo a kapela byla spokojená. Bob Heyman a Leland Harden nazvali tento nový obor „search engine optimization“ a brzy poté najali prvního manažera SEOM (Search Engine Optimization Manager). A tak se zrodilo SEO.

V únoru 1997 použil termín SEO John Audette , který v roce 1995 založil v Oregonu digitální agenturu Multimedia Marketing Group (MMG V roce   1996  Larry Page a Sergej Brin vytvořili vyhledávač  BackRub , který uměl hodnotit odkazy vedoucí na danou stránku, a  v roce   1998  založili firmu  Google Inc . Název vznikl z pojmu  googol , kterým se v matematice označuje číslo skládající se z jedničky následované stovkou nul . V roce 1997 spustila česká firma Seznam své vlastní fulltextové vyhledávání . 

V roce 1998 se o popularizaci SEO zasloužil Danny Sullivan, zakladatel Search Engine Watch , internetového zdroje informací o vyhledávačích a o všem, co souvisí s marketingem a optimalizací. V roce 2003 se termín „search engine optimization" poprvé objevil ve Wikipedii.

Co je SEO?

Největším zdrojem dlouhodobé návštěvnosti webových stránek je organické (neplacené) vyhledávání. Podle  studie společnosti BrightEdge z roku 2019 pochází  53 % veškeré sledované návštěvnosti webových stránek z organického vyhledávání .

SEO je soubor metod, jejichž cílem je, aby se váš web po zadání vyhledávacího dotazu, který je pro vás relevantní, zobrazoval v neplaceném vyhledávání na předních pozicích.

SEO zvyšuje viditelnost webových stránek ve vyhledávačích Google, Seznam, Bing a dalších, když lidé hledají:

  • produkty, které prodáváte,

  • služby, které poskytujete,

  • informace o tématech, o nichž máte hluboké odborné znalosti a/nebo zkušenosti.

Čím lépe se váš web umísťuje ve výsledcích vyhledávání, tím větší je pravděpodobnost, že vás hledající uživatelé najdou a kliknou na váš odkaz ve výsledcích vyhledávání.

Použité zdroje:

Bob Heyman, „ Who Coined The Term SEO? "

Search Engine Land’s Guide To All Things Search : „ What Is SEO - Search Engine Optimization? “.