Plnění nových webových stránek

Plnit web je jako zařizovat dům

Našim klientům nabízíme možnost naplnit jejich webovou prezentaci obsahem. Plnění webu probíhá na základě dodaných podkladů.

Nemůžeme být a nejsme znalci všech oborů, a tak dodání kvalitních podkladů je předpokladem proto, aby byl prezentovaný obsah na vašich stránkách přehledný a srozumitelný. Případné doplňující informace k již dodaným podkladům je vhodné doplnit do původního dokumentu a poslat jako jeho aktualizaci. Budeme si tak jisti, k čemu se dodatek vztahuje.

Texty, které budou vkládány na web, jsou v případě potřeby, odeslány majiteli ke schválení věcné správnosti.

Barvy a webdesign

Podklady pro plnění webu

  • Upřednostňujeme dodání podkladů v elektronické podobě (MS Word, Open Office, pdf).
  • Texty mohou být dodány také v tištěné formě. Přirážka 50% za zpracování.
  • Netextové prvky (fotografie, obrázky, mandatorní prvky) je třeba dodat výhradně elektronicky, neboť je třeba s nimi pracovat a upravovat je. 
  • Dodané podklady musí být přehledné, abychom se v nich orientovali.