• Webdesign

    Webdesign

    Dobrý sluha, zlý pán
    Sám o sobě nestačí, aby přiměl návštěvníka na stránce setrvat.

Webdesign neboli webová grafika

Grafika - důležitý prvek webu

Jedním z důležitých prvků webu je „webdesign“ neboli grafika. Je to první věc, kterou podvědomě vnímáme.
Ale ani sebelepší webová grafika vás nezachrání a návštěvník stránku opustí, pokud máte nedostatečnou nebo dokonce špatnou webovou navigaci a nezajímavý obsah.

Barvy a webdesign

Barvy a webdesign

Design stránek by měl být v souladu s nabízeným produktem nebo službou, a měl by tomu být přizpůsoben. Důvěru si těžko získá například web věnovaný zdravé výživě v červeném provedení, nebo firma, která nabízí bankovní služby a její webové stránky jsou laděné v černé barvě. Ať chcete nebo ne, barvy k nám promlouvají a ovlivňují nás a naše jednání. Pamatujte na to, až se budete dohadovat se svým grafikem.

Než přistoupíme k tvorbě webové grafiky

Jaké cílové skupině jsou stránky určeny?

Co bude obsahem webu?

Jakému účelu bude web sloužit?

Webové barvy

Barvy

Zvolené barvy neodpovídají nabízené komoditě, službám, produktům a nekorespondují s celkovým obsahem webu. Každý člověk má své oblíbené barvy, ale zde platí pravidlo, že ne každou barvu je vhodné použít.

Barvy korespondují s nabízenými službami, komoditou nebo produktem.

Grafika

Grafické zpracování neodpovídá nabízené službě nebo produktu a nekoresponduje s cílovou skupinou. Obsah webu tak nepůsobí důvěryhodně.

Grafika odpovídá cílové skupině a obsahu webu.

Webová grafika

Webové barvy

Struktura

Nesprávná webová navigace – prvky webové navigace jsou chaoticky rozmístěné, je jich příliš velké množství na jedné stránce a návštěvníka spíše dezorientují.

Navigační prvky jsou přehledně rozmístěné a nedezorientují návštěvníka.