CopywritingZákladem úspěšného webu je spojení tří důležitých prvků: obsahu, designu a použitelnosti. Velmi zjednodušeně řečeno, záleží na tom, co váš obsah sděluje, jaký je jeho vzhled a jak snadno se v něm uživatel orientuje. (Viz Jon Wuebben, Content Is Currency: Developing Powerful Content for Web and Mobile, Nicholas Brealey Publishing, Boston 2011.)K čemu je zajímavý webový obsah, když si ho nikdo nebude moci přečíst? K čemu je obsah, který bude sice snadno dostupný, ale nikoho nezaujme a nepřesvědčí?

Web představuje určitou formu komunikační aktivity a každá jeho stránka je potenciální branou pro hledajícího i potenciálního zákazníka.Moderní jazykověda terminologicky rozlišuje mezi pojmy věta a výpověď. Toto rozlišení je užitečné z praktických i teoretických důvodů. Např. jen u výpovědi se můžeme ptát na to, s jakým záměrem byla pronesena.