O webovém obsahu z hlediska jazykového a textového (1. část)

K čemu je zajímavý webový obsah, když si ho nikdo nebude moci přečíst? K čemu je obsah, který bude sice snadno dostupný, ale nikoho nezaujme a nepřesvědčí?

Web představuje určitou formu komunikační aktivity a každá jeho stránka je potenciální branou pro hledajícího i potenciálního zákazníka.

„Prostřednictvím komunikace se člověk otvírá nebo uzavírá jiným lidem, dovoluje jim podílet se na utváření své vlastní identity (vjemů, pocitů, prožitků, poznatků, názorů), nebo se jim odcizuje a vzdaluje.“ (Jiří Kraus, Jazyk v proměnách komunikačních médií, Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, s. 17.)

„Nikoli jazyk, ale jazyková komunikační praxe, ‚světy ze slov‘ jsou věčným ohněm ve svatyni lidské civilizace i historie.“ (Jiří Pavelka, Předpoklady literárního dorozumívání, Masarykova univerzita v Brně roku 1998, s. 15.)

Možná si řeknete, že výše uvedené citáty se příliš nehodí do marketingového prostředí. Nezapomínejme však, že obsahový marketing se především zaměřuje na komunikaci se stávajícími a potenciálními zákazníky.

(Sloveso komunikovat pochází z latinského slovesa communicare, které znamená " sdílet něco s někým, svěřovat se někomu, stýkat se s někým".)

Co je obsahový marketing?

Dnes již nelze spoléhat pouze na tradiční formy komunikace, ale je třeba hledat a volit i jiné způsoby. V poslední době se čím dál více mluví a píše o tzv. content marketingu (content = „obsah“). Lee Odden ve svém článku „The Truth About Marketing & SEO“ definuje obsahový marketing takto: „Content marketing je promyšlená tvorba obsahu pro určenou skupinu uživatelů, který je má podnítit ke konkrétnímu jednání.“
Rachel Lovinger ve svém článku „Content Strategy:  The Philosophy of Data“ na otázku „Co je obsahem?“ odpovídá: „Obsahem je úplně všechno.“ A zahrnuje do toho i design stránek a strukturu.

(Základní informace o obsahovém marketingu názorně shrnuje infografika od Demand Metric.)

Základní principy tvorby webového obsahu, obsahová strategie

Při vytváření webového obsahu je třeba přihlížet k některým základním principům. Obsah je přínosný a užitečný pro uživatele, jestliže mu pomáhá najít to, co hledá. V dalších částech se zaměříme především na text, který si zasluhuje zvláštní péči. Text tvoří jazykovou strukturu komunikátu.
 
Je důležité ujasnit si cíle, kterých chcete dosáhnout, a jak vám k jejich splnění pomůže obsah vašeho webu.

Obsah by měl vhodným způsobem odrážet váš záměr a zároveň uspokojit uživatelovy požadavky a jeho očekávání.

Měl by proto působit spíše jako důvěryhodný rádce a pomocník. To však vyžaduje promyšlený koncept a plán. Je třeba se soustředit na obsahovou strategii a kvalitní zpracování - to je předpoklad vlivného působení (viz Colleen Jones, Clout: The Art and Science for Influential Web, New Riders, Berkeley 2011, s. 16).

Obsahová strategie pro web zahrnuje plánování tvorby, publikaci a řízení přínosného a uživatelsky přívětivého obsahu. (Viz Kristina Halvorson, Content strategy for the Web, 2. vyd., New Riders, Berkeley 2012, s. 28). Rachel Lovinger ve svém článku „Content Strategy:  The Philosophy of Data“ říká:
„Hlavním cílem obsahové strategie je použití slov a dat pro tvorbu jednoznačně daného obsahu, který podporuje smysluplný a interaktivní prožitek uživatelů.“