O webovém obsahu z hlediska jazykového a textového (2. část)

Základem úspěšného webu je spojení tří důležitých prvků: obsahu, designu a použitelnosti. Velmi zjednodušeně řečeno, záleží na tom, co váš obsah sděluje, jaký je jeho vzhled a jak snadno se v něm uživatel orientuje. (Viz Jon Wuebben, Content Is Currency: Developing Powerful Content for Web and Mobile, Nicholas Brealey Publishing, Boston 2011.)

Podle marketéra Jarroda Galma („The ABCs of Content Marketing“) tvoří podstatu obsahového marketingu:

  1.  působivý obsah (A = Awesome Content);
  2.  stručnost (B = Brevity);
  3.  konzistentnost (C = Consistency).

Co charakterizuje dobrý obsah? 

Je dobré mít stále na paměti, co uvádí Google ve svých Pokynech pro webmastery:
"Zamyslete se, co dělá vaše webové stránky jedinečnými, hodnotnými a poutavými. Snažte se, aby vaše stránky oproti ostatním stránkám v oboru vynikaly."

(Jazyková poznámka: Podle mě by zde však mělo být: "Zamyslete se nad tím, co udělá vaše webové stránky jedinečnými, hodnotnými a poutavými.")

Základní principy

  • Dobrý obsah adekvátním způsobem odráží vaše marketingové záměry a cíle a zároveň uspokojuje uživatelovy požadavky a jeho očekávání.
  • Dobrý obsah je přínosný a užitečný. Je určen jasný a konkrétní cíl pro jednotlivé části obsahu.
  • Dobrý obsah je jasný a srozumitelný. Používá jazyk, kterému ostatní rozumějí. Je přehledně uspořádán a strukturován.
  • Dobrý obsah je konzistentní. vyznačuje se jednotným stylem.
  • Dobrý obsah je stručný a výstižný. Není v něm žádný přebytečný text.
  • Dobrý obsah vyžaduje soustavnou péči a podporu.

(Viz Erin Kissane, The Elements of Content Strategy, A Book Apart, New York 2011, s. 4-13.)