Co je úkolem a cílem SEO?

Každý den se na Internetu objeví nové články, úvahy či studie, jejichž hlavním tématem je optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO = Search Engine Optimization). Pro mnohé už není zkratka SEO žádným tajemstvím, někteří si dokonce myslí, že na optimalizaci vlastně není nic těžkého. Jiní pod vlivem negativní zkušenosti s firmou, která jim nabídla optimalizaci jejich webu, se dívají na tyto praktiky s velikou nedůvěrou (viz článek od Marka Prokopa, „SEO: Konzultanti a podvodníci“, který vyšel v časopise Computer (únor 2012) v příloze nazvané Connect!, str. 50-52).

K čemu SEO slouží?

„Úkolem SEO je získat co nejlepší pozici na SERP. Cílem je pak získat co nejvíce relevantních návštěvníků, návštěvníků, kteří mají zájem o informace/produkty/služby nabízené na vašich stránkách.“ (Michal Kubíček, Jan Linhart, 333 tipů a triků pro SEO, Computer Press, a.s., Brno 2010, str. 21.)
[Vysvětlení: SERP (Search Engine Results Page = „Stránka s výsledky vyhledávání“).]
 
Potřebuji optimalizaci?

Uznávaný odborník Marek Prokop říká: „Marketing založený na vyhledavačích a optimalizace pro vyhledavače představují nejefektivnější metody zvyšování návštěvnosti WWW stránek“ (zdroj: Optimalizace stránek pro vyhledávače). Pokud chcete vstoupit se svým produktem či nabízenou službou do vysoce konkurenčního prostředí a uspět v něm, pak se bez optimalizace webových stránek neobejdete.
SEO zahrnuje technické obory, dodržování zásad tvorby sémantického a přístupného webu, lingvistiku, webovou analytiku a další. Byť se to obvykle nezmiňuje, významnou součástí SEO je intuice, předvídavost, tvořivost, tedy složky obtížně měřitelné.
[Vysvětlení: Sémantický kód je takový kód, jehož značky se používají výhradně k označení významu obsahu, nikoli k jeho prezentaci.]

„SEO, neboli optimalizace webů pro vyhledávače je disciplínou s nejasnými hranicemi, která zahrnuje řadu činností od tvorby správného kódu přes tvorbu zpětných odkazů až po vyhodnocování návštěvnosti. Veškerá optimalizace je přitom založena na znalosti toho, jak fungují vyhledávače a jak řadí výsledky hledání.“ (Martin Domes, SEO jednoduše, Computer Press, a.s., Brno 201, str. 17).

Chtít chytit vítr?

Faktory, které ovlivňují umístění webové stránky ve výsledcích vyhledávání, se neustále mění. Google spustil loni algoritmus nazvaný Panda. Jeho cílem je, aby se ve výsledcích vyhledávání zobrazoval kvalitní obsah a naopak byly potlačeny stránky s podprůměrným obsahem, obsahové farmy a weby s nadmírou reklamy (viz např. článek od Zdeňka Hejly, „Google bojuje proti nekvalitnímu obsahu aneb Panda nemá ráda farmy“). Zatímco Panda Update odhaluje nekvalitní či pro uživatele nepřínosné stránky na základě on-page faktorů, Penguin update se o to samé snaží spíše na základě off-page faktorů. Pro Google tak představuje Penguin Update nástroj pro spolehlivější odhalení nepřirozeného odkazového portfolia (viz Petr Slavík, "V Google ZOO vol.2: Pozor, tučňák útočí!"). Google tak vyvíjí tlak na tvůrce a majitele webů, aby dbali na zajímavý a kvalitní obsah.

SEO jako účinný nástroj

Michal Kubíček v rozhovoru uveřejněném na portále Mladý podnikatel.cz říká: „Nestačí už jen dostat lidi na samotné stránky, ale musí jim člověk umět něco nabídnout nebo prodat. Obor SEO podle mě přestane být spíše tou technickou disciplínou. Upřímně bych řekl, že už ani není. Dnes je důležité uvažovat, jak návštěvníka proměnit v zákazníka. Bohužel dneska pod pojmem SEO si lidi představují zadání jednoho PR článku do 50 webů a k tomu registrace webu do 200 katalogů, nebo případně změna h1 a h2.“

Jak již bylo výše uvedeno, cílem optimalizace je získat co největší počet návštěvníků, kteří mají zájem o nabízené informace, služby či produkty. Optimalizace pro vyhledávače má však širší záběr a dosah. Významnou měrou se podílí také na budování a posilování firemní značky.