Webdesign

Jedním z důležitých prvků webu je webová grafika neboli „webdesign“. Je to první věc, kterou podvědomě vnímáme.

Sama o sobě ovšem nestačí, aby přiměla návštěvníka na stránce setrvat. Pokud je web naplněn nekvalitním obsahem, má špatnou webovou navigaci a strukturu, pak může být webdesign sebelepší a návštěvník takovou stránku opustí.

Design stránek by měl být v souladu s nabízeným produktem nebo službou, a měl by tomu být přizpůsoben.Jak tvořit design webu

Než přistoupíme k tvorbě webdesignu

Nejprve je třeba se ptát:

  1. Jaké cílové skupině jsou stránky určeny
  2. Co bude obsahem webu
  3. Jakému účelu bude web sloužit

Na základě odpovědí na tyto otázky lze vytvořit vhodný webdesign, který bude odpovídat vašim potřebám a potřebám klientů.

 

 
Barvy Barvy korespondují s nabízenými službami, komoditou nebo produktem. Zvolené barvy neodpovídají nabízené komoditě, službám, produktům a nekorespondují s celkovým obsahem webu. Každý člověk má své oblíbené barvy, ale zde platí pravidlo, že ne každou barvu je vhodné použít.
Grafika Grafika odpovídá cílové skupině a obsahu webu. Grafické zpracování neodpovídá nabízené službě nebo produktu.
Navigační prvky Navigační prvky jsou přehledně rozmístěné a nedezorientují návštěvníka. Nesprávná webová navigace – prvky webové navigace jsou chaoticky rozmístěné, je jich příliš velké množství na jedné stránce a návštěvníka spíše dezorientují.

Poptávka

0/9