PPC kampaně - AdWords, Sklik

PPC kampaně slouží ke zviditelnění firmy, produktu nebo služby v rámci internetu. Platba za tuto reklamu probíhá systémem PPC (pay per click), což znamená, že zaplatíte vždy, když se prostřednictvím reklamy dostane návštěvník na váš web (e-shop). 

Výhody PPC kampaní

 • Přesné cílení
 • Platba za návštěvníka
 • Okamžitá viditelnost napříč internetem (záleží na nastavení kampaně)
 • Lze zohlednit momentální potřebu klienta (novinky, akce, upoutávky, pozvánky atd.)

Kampaň spravujeme my

 • Výběr vhodné kampaně
 • Nastavení struktury a obsahu
 • Průběžná optimalizace
 • Průběžné úpravy kampaní na základě získaných dat a potřeb klienta
 • Vlastní účet, který je spravován z účtu správce (po ukončení správy nepřijdete o svá data)
 • Napojení na analytický účet, kde můžete její průběh sledovat

Kampaň si spravuji sám

 • Bez dostatečných zkušeností nebude kampaň efektivní
 • Příliš obecné cílení s vysokou cenou za proklik povede k vysokým nákladům
 • Nevhodná nebo nesprávná struktura kampaní
 • Chybně zvolené cílení
 • Kampaně bez následné optimalizace a průběžné kontroly

Poptávka

0/9